Как да отговаряте на „защо?“

Сбетът не е само песни, забавления, а и… Въпроси. Веднага след като проговори, дете­то започва да пита, такъв е животът, фило­софско поведение за опознаване на света. Да си припомним Малкия принц на Антоан дьо Сент-Екзюпери, който никога не отговаря, ко­гато го питат, но и не престава да задава въпроси. След като проговори, малкото дяволче ня­ма да ви остави и минута …

Read More »

Коремни болки

У децата те са много честа проява. Родителите в подобни случаи често се плашат от апендицит, но в 95 % от случаите причината за болката е друго заболяване. Коремните болки най-често са свързани с нарушения в рабо­тата на разположените в коремната кухина органи (стомах, черва, черен дроб, жлъчка и др.). Не са редки обаче коремните болки при други заболявания (пневмония, …

Read More »

Телевизионни маниаци? Опасност!

Бабите обикновено са съвестни разказвай­ки! 54-годишната Лиза подчертава: „Честно да ви кажа, когато ги гледаме ние, това значи, че имаме свободно време. Ако ще трябва да ги инс­талираме пред екрана, тогава просто няма сми­съл!“ Не оставяйте телевизора включен през це­лия ден. Привикването към звуковия му фон става още в най-ранна възраст! Вярно е, че той привлича като магнит. Ка­то се …

Read More »

Най-чести причини на повръщането

При кърмачета и малки деца честа причина са качествените и количест­вените грешки в храненето. У естествено кърмените бебета та­кива грешки са крайно редки (напр. прехранване). Ранното от­биване или преминаването към смесено хранене може да доведе до повръщане и диария, а също до влошаване на общото състоя­ние на бебето. В някои случаи повръщането при изкуствено хранене се дължи на хранителна алергия, …

Read More »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com