Афективни гърчове

(афективно-емоционални рес­пираторни спазми). Тези гърчове имат своеобразен драматичен характер. Крайно чувствителното и обидчиво дете при отказ за удовлетворяване на негово силно желание или при болки из­веднъж заплаква и се захласва, за няколко секунди загубва съзнание. Дишането за кратко време спира, тялото и крайници­те се изпъват, ръцете и краката извършват безцелни движения, а лицето изглежда бледо и по-рядко придобива лек синкав …

Read More »

Адът“пясъчник“

Към 15-16-ия месец трябва да приемете оче­видното, дори да си падате малко домашарка: скъпото внуче не може да пропусне нито един следобед без разходка. След като навър­ши 18 месеца, става неудържимо. Единстве­ният начин да озаптите жаждата му за дви­жение, е да отидете на детската площадка, в градината или да го пуснете да поиграе на пясъка. Малко повече смелост, не е …

Read More »

Температурни (фебрилни) гърчове

Те се дължат на внезапно и значително повишаване на температурата при различни заболявания (грип и други инфекции, дизентерия, шарки, ангина и др.). Срещат се главно у деца на възраст от 6 месеца до 5—6 години. Характерно за тях е, че настъпват най- често в първите 10—20 часа от покачването на температурата, която често достига до 39—40 °С и дори повече. …

Read More »

Гърчови прояви

Гърчовете у децата, създават голяма тревога у родителите, но те най-често имат доброкачествено про­тичане и много рядко заплашват живота и бъдещото развитие на детето. Гърчовете се срещат в 2 до 5 % от децата и са многократ­но по-редки у възрастните. Гърчът започва с внезапно настъпваща загуба на съзнанието и несъзнателни потрепвания на крайниците, гримасни движе­ния на лицето или движения на …

Read More »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com