Висока температура

Лекарствата и Вашето дете

Лекарствата без рецепта могат да помогнат на Вашето дете да се почувства по-добре, но ако не се приемат по препоръчания начин, те могат да влошат състоянието му. За да използвате правилно лекарствата без рецепта, моля прочетете дадените по-долу съвети. Какво трябва да знаете за лекарствата без рецепта, предназначени за деца? Вашият лекар и фармацевт могат да отговорят на въпросите Ви …

Read More »

При домашно лечение

Всички деца с висока температура, насочени за домашно лечение, трябва да бъдат проследявани през следващите 24 до 72 часа с цел установяване дали заболяването прогресира. Оценяват се клиничните симптоми и тяхната еволюция, степента на повлияване от терапията и данните от изследванията. Това е необходимо, защото дори при афебрилно дете не може да се изключи влошаване на състоянието му и повторно …

Read More »

Ключови моменти в клиничния подход

■ Най-често причина за болестно повишената телесна температура в детска възраст са инфекциите, което налага да се потърсят всички възможни доказателства в тази насока – от анамнезата, обективното изследване и параклиничните резултати. ■ По принцип на всички фебрилни новородени и кърмачета до 3-месечна възраст трябва да се направят пълни лабораторни, вкл. микробиологични изследвания. Да се приемат в болница за приложение …

Read More »

Деца със съпътстващи заболявания

При деца с тежки белодробни или сърдечно-съдови заболявания напр. тежка или много тежка пневмония, изискваща кислородна терапия, прилагането на антипиретици за понижаване на поддържаната от хипоталамуса равновесна температура ще се отрази благоприятно на провокирания кислороден глад и увеличен сърдечен дебит. Разумно и задължително е лечението на повишената температура при деца под 6-годишна възраст с анамнеза за фебрилни гърчове, независимо от …

Read More »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com