Висока температура

Ефекти на температурата

Полезни ефекти Многобройни резултати от in vitro проучвания показват, че различни имунни механизми при човека функционират по-добре на фона на повишена температура. IL-1 и други ендогенни пирогени имат редица директни ефекти върху имунния отговор, в т.ч. усилване на хемотаксиса, на оксидативната (метаболитна) активност и на освобождаването на лактоферин от неутрофилите, който от своя страна понижава серумното желязо и по този …

Read More »

Разлика между повишена температура и хипертермия

Предният хипоталамус в човешкия мозък реагира на повишението и намалението на околната температура с нервни сигнали, водещи съответно до отделяне или задържане на топлина, като обикновено регулира централната телесна температура около точката 37 +/- 1°С. Отделяне на топлина се постига основно чрез разширяване на малките кръвоносни съдове на кожата, което улеснява обмяната на топлина между кръвта и околния въздух и …

Read More »

Измерване на телесната температура

В клиничната практика се използват три метода (аксиларен, ректален и орален) за измерване на телесната температура, като приложението им е в зависимост от предпочитанията и възрастта на детето. Независимо от използваният метод, термометърът трябва да бъде в непосредствен контакт с телесната повърхност на детето за не по-малко от 3 /три/ минути. • Температурата е най-добре да се измерва под мишницата …

Read More »

Терминология

Ректалната температура е най-близка до температурата на организма, като надвишаването на 38°С обикновено се счита за болестно повишена телесна температура. Оралната или аксиларна температура обикновено са по-ниски от ректалната (съответно приблизително с 0,5 – 0,8°С при условие, че термометърът се държи поне 1 минута). Когато температурата на околната среда надхвърля 37°С е важно ректалната, орална или аксиларна температура да се …

Read More »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com