Висока температура

Повишена температура

Повишената температура е едно от най-честите остри състояния и болестни признаци в детската възраст. Много деца чувстват само леко неразположение и обикновено родителите и лекарите най-напред имат насоченост към инфекция. Целта е започване на навременно лечение на повишената температура и свързването й с определено заболяване в ежедневната практика, без излишно да бъдат подлагани децата на инвазивни и големи по обем …

Read More »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com