Когато детето пита

Как излизат децата от майката?

(Въпрос във възрастта между 5 и 7 години) Трябва да се обърне внимание на различията в строежа на тялото при момичето и момчето, и то на тези, които се виждат. Обясненията трябва да се правят на детското тяло, не е необ­ходимо да се посочва тялото на възрастните. Деца, които иг­раят необлечени в басейн или на поляна, както и деца, които …

Read More »

Откъде идват малките деца?

(Въпрос във възрастта около 4 години) Отговор: „Малките деца растат в корема на мама. Те са в началото много нежни и малки, така че не могат сами да се хранят и да дишат. Лежат при мама на меко и топло и тя ги храни.“ Коремът е за децата от тази възраст разбираемо понятие, няма нищо неприлично. Това обяснение е значително …

Read More »

Типични проблеми

Детските въпроси възникват по различни поводи, нерядко и в неподходящ момент. Ще ги разгледаме във връзка с възрастта, в която, както показват наблюденията ни, се поста­вят от повечето здрави и разсъждаващи деца. Това, разбира се, не изключва възможността някои деца да стигнат по-рано до този етап, а други — по-късно. Ако детето от дадена възра­стова група не задава въпроси, възможно …

Read More »