Съвети

Какви промени настъпват при уголемяването на лимфните възли?

При децата най-често се уголемяват лимфните възли на шията, които са най-лесно достъпни за опипване. Те дори могат да се забележат при отмятане на главата назад и извиване встрани. Рядко се увеличават лимфните възли само в едната страна на шията или само в едната подмишница. В едни случаи възлите се напипват поотделно, а в други те са сраснали в пакет …

Read More »

Афективни гърчове

(афективно-емоционални рес­пираторни спазми). Тези гърчове имат своеобразен драматичен характер. Крайно чувствителното и обидчиво дете при отказ за удовлетворяване на негово силно желание или при болки из­веднъж заплаква и се захласва, за няколко секунди загубва съзнание. Дишането за кратко време спира, тялото и крайници­те се изпъват, ръцете и краката извършват безцелни движения, а лицето изглежда бледо и по-рядко придобива лек синкав …

Read More »

Температурни (фебрилни) гърчове

Те се дължат на внезапно и значително повишаване на температурата при различни заболявания (грип и други инфекции, дизентерия, шарки, ангина и др.). Срещат се главно у деца на възраст от 6 месеца до 5—6 години. Характерно за тях е, че настъпват най- често в първите 10—20 часа от покачването на температурата, която често достига до 39—40 °С и дори повече. …

Read More »

Главоболието

Главоболието у малките деца не се среща често. То се появява в хода на някои инфекциозни заболявания (грип, скарлатина, енцефалит, менингит и др.). Внезапната поява на силно главоболие, придружено с повишена температура, повръщане и поява на звездовидни синкави петна по кожата, налага спешно повикване на лекар. Мигрената, която се среща у по-големите деца, протича със своеобразно главоболие. Без външен повод …

Read More »