Tag Archives: деца

Най-чести причини на повръщането

При кърмачета и малки деца честа причина са качествените и количест­вените грешки в храненето. У естествено кърмените бебета та­кива грешки са крайно редки (напр. прехранване). Ранното от­биване или преминаването към смесено хранене може да доведе до повръщане и диария, а също до влошаване на общото състоя­ние на бебето. В някои случаи повръщането при изкуствено хранене се дължи на хранителна алергия, …

Read More »

Празненството

Вас ви избраха за доброволец при подгот­вянето на празника за рождения ден на внуче­то ви. И тук има баби с организаторски дарби и баби, които много-много не ги умеят тези неща. Но във всички случаи празникът ще преми­не на висота. Направете митовете и легендите на пух и прах! Като всяка майка и баба и вие си мечта­ете за рожден ден …

Read More »

Какви промени настъпват при уголемяването на лимфните възли?

При децата най-често се уголемяват лимфните възли на шията, които са най-лесно достъпни за опипване. Те дори могат да се забележат при отмятане на главата назад и извиване встрани. Рядко се увеличават лимфните възли само в едната страна на шията или само в едната подмишница. В едни случаи възлите се напипват поотделно, а в други те са сраснали в пакет …

Read More »

Гърчове при рахит

Сега те се срещат крайно рядко, което е свързано с масовата профилактика на рахита чрез даване­то на витамин D. Тези редки гърчови прояви се наблюдават глав­но в кърмаческата възраст и обикновено зачестяват в края на зимата и началото на пролетта. Те са по-чести при изкуствено хранените кърмачета. Обикновено без повишена температура и по-рядко в хода на заболяване с повишена температура …

Read More »